تصفیه‌خانه‌های سلماس، مراغه، سیلوانا، استران

محل اجرای پروژه ارومیه، سلماس، مراغه، سیلوانا، استران
کارفرما مهندسین مشاور صدرآب نیرو
نظارت مهندسین مشاور صدرآب نیرو
موضوع پروژه تأسیسات الکتریکی، طراحی پروسه و ارایه نقشه‌های قدرت و ابزار دقیق
سال انجام ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱
021-26113782 و 26113825-021 و 26291978-021 و 26291971-021

پست الکترونیک

info@sayanelectric.ir