تصفیه‌خانه‌های سلماس، مراغه، سیلوانا، استران

محل اجرای پروژه ارومیه، سلماس، مراغه، سیلوانا، استران
کارفرما مهندسین مشاور صدرآب نیرو
نظارت مهندسین مشاور صدرآب نیرو
موضوع پروژه تأسیسات الکتریکی، طراحی پروسه و ارایه نقشه‌های قدرت و ابزار دقیق
سال انجام 1388 الی 1391
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719