پل میانگذر دریاچه ارومیه

محل اجرای پروژه محور ارومیه تبریز، بزرگراه شهید کلانتری
کارفرما شرکت صنایع دریایی صدرا (پیمانکار اصلی و طراح: شرکت نورسافرم)
نظارت شرکت COWI دانمارک
متراژ پروژه ۲۶۰۰ متر طول در دو باند
موضوع پروژه سیستم روشنایی و ارت - تأمین و اجرا – PC
سال انجام ۱۳۸۹

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719