تصفیه‌خانه آب شرب سلماس (شرکت آشناب)

محل اجرای پروژه شهر سلماس، ابتدای جاده روستای اعیان
کارفرما مهندسین مشاور آشناب
نظارت مهندسین مشاور آشناب
متراژ پروژه کل پروسس تأسیسات الکتریکی، تصفیه، کنترل و نیرو رسانی
موضوع پروژه طراحی و مهندسی- E
سال انجام 1393
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26113782-021 26291978-021
021-92002920