قصر بهاره ارومیه

محل اجرای پروژه ارومیه، خیابان برق
کارفرما آقای معروفی
نظارت مهندسین مشاور فرافرم تهران
متراژ پروژه 3000 متر مربع
موضوع پروژه طراحی و مهندسی، تأمین و اجرای کامل تأسیسات الکتریکی و روشنایی هوشمند - EPC
سال انجام 1387
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26113782-021 26291978-021
021-92002920