پست 400 کیلو ولت نیروگاه فردوسی مشهد

محل اجرای پروژه مشهد، کیلومتر 15 جاده قوچان
کارفرما شرکت مپنا مرکز
نظارت شرکت مشانیر
متراژ پروژه

مهندسی، مارک آپ و ازبیلت

4 بی کامل 400 کیلو ولت

موضوع پروژه مهندسی – E
سال انجام 1389
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26113782-021 26291978-021
021-92002920