پست ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه فردوسی مشهد

محل اجرای پروژه مشهد، کیلومتر ۱۵ جاده قوچان
کارفرما شرکت مپنا مرکز
نظارت شرکت مشانیر
متراژ پروژه

مهندسی، مارک آپ و ازبیلت

۴ بی کامل ۴۰۰ کیلو ولت

موضوع پروژه مهندسی – E
سال انجام ۱۳۸۹

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719