شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه

محل اجرای پروژه ارومیه، پارک جنگلی
کارفرما شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه به نمایندگی اداره کل بازرگانی استان آذربایجان‌غربی
نظارت مهندسین مشاور ایده‌پادیر
متراژ پروژه ۱۶۰۰۰ متر مربع فضای سوله‌ها
موضوع پروژه

 طراحی، تأمین و اجرای سیستم روشنایی، تابلوهای برق و نیرو رسانی سالن‌ها و محوطه مجموعه – EPC

سال انجام ۱۳۹۲

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719