تصفیه‌خانه اصلاندوز اردبیل

محل اجرای پروژه استان اردبیل، شهر اصلاندوز
کارفرما آب و فاضلاب استان اردبیل (پیمانکار اصلی: شرکت کهن دژ)
نظارت شرکت آذر سگال
متراژ پروژه کلیه بخش‌های قدرت و کنترل پروسس و ساختمان‌های جانبی
موضوع پروژه تأسیسات الکتریکی و ابزار دقیق - طراحی، تأمین و اجرا – EPC
سال انجام ۱۳۹۲

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱
021-26113782 و 26113825-021 و 26291978-021 و 26291971-021

پست الکترونیک

info@sayanelectric.ir