مجتمع تجاری صبا

محل اجرای پروژه تهران – چهار راه لشگر
کارفرما بیمه صبا – شرکت پایا سازه پاسارگاد
نظارت  
متراژ پروژه 44000 مترمربع - 16 طبقه 
موضوع پروژه روشنایی داخلی - طراحی، تأمین و اجرا – EPC
سال انجام 1394
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-92002920