مجتمع تجاری صبا

محل اجرای پروژه تهران – چهار راه لشگر
کارفرما بیمه صبا – شرکت پایا سازه پاسارگاد
نظارت  
متراژ پروژه ۴۴۰۰۰ مترمربع - ۱۶ طبقه 
موضوع پروژه روشنایی داخلی - طراحی، تأمین و اجرا – EPC
سال انجام ۱۳۹۴

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719