مرکز تجاری کیش

محل اجرای پروژه جزیره کیش
کارفرما شرکت کیش‌سازان
نظارت دفتر فنی کارفرما
متراژ پروژه ۲۰۰۰۰ متر مربع
موضوع پروژه روشنایی - طراحی، تأمین و اجرا – EPC
سال انجام ۱۳۹۳

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719