مسیر پیرامون دریاچه خلیج فارس – بام لند

محل اجرای پروژه تهران - چیتگر
کارفرما شرکت بام انرژی
نظارت دفتر فنی شهرداری منطقه ۲۲ تهران
متراژ پروژه ۳۵۰۰۰ متر مربع
موضوع پروژه روشنایی - طراحی و تولید مطابق نیاز پروژه
سال انجام ۱۳۹۵

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719