مسیر پیرامون دریاچه خلیج فارس – بام لند

محل اجرای پروژه تهران - چیتگر
کارفرما شرکت بام انرژی
نظارت دفتر فنی شهرداری منطقه 22 تهران
متراژ پروژه 35000 متر مربع
موضوع پروژه روشنایی - طراحی و تولید مطابق نیاز پروژه
سال انجام 1395
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26113782-021 26291978-021
021-92002920