اپرون فرودگاه ماکو

محل اجرای پروژه آذربایجان‌غربی، ماکو
کارفرما منطقه آزاد ماکو
نظارت مهندسین مشاور ایمن‌راه
موضوع پروژه روشنایی - طرح، تأمین و اجرا –EPC
سال انجام 1395
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719