پروژه طرح توسعه کارخانه دخانیات JTI

محل اجرای پروژه زنجان، سلطانیه
کارفرما شرکت JTI ژاپن Japan Tobacco International
نظارت شرکت VERCON
متراژ پروژه 22000 متر مربع
موضوع پروژه تأمین و اجرا – PC
سال انجام در حال اجرا
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719