ترمینال مسافری فرودگاه قشم

محل اجرای پروژه جزیره قشم
کارفرما شرکت فرودگاه‌های ایران – شرکت گوپله
نظارت شرکت مهندسین مشاور ایمن‌راه
متراژ پروژه 10000 متر مربع
موضوع پروژه تجهیزات روشنایی - تأمین P
سال انجام در حال اجرا
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719