فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو کل کشور

محل اجرای پروژه کل کشور
کارفرما هلدینگ پارس حیات
نظارت شرکت اورست مدرن پارس
متراژ پروژه بیش از 500 فروشگاه
موضوع پروژه طراحی، تأمین و ساخت چراغ سفارشی
سال انجام 1396 تا کنون
دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-92002920