هتل ۵ ستاره لوتوس تهران

محل اجرای پروژه تهران، پارک وی
کارفرما هتل لوتوس
نظارت شرکت پارس ایلیا
متراژ پروژه ۴۰۰۰۰ مترمربع
موضوع پروژه طراحی، تأمین و ساخت چراغ سفارشی برای سیستم روشنایی مشاعات هتل
سال انجام ۱۳۹۷

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719