ابزار دقیق

تصفیه‌خانه اصلاندوز اردبیل

محل اجرای پروژه استان اردبیل، شهر اصلاندوز کارفرما آب و فاضلاب استان اردبیل (پیمانکار اصلی: شرکت کهن دژ) نظارت شرکت آذر سگال متراژ پروژه کلیه بخش‌های قدرت و کنترل پروسس و ساختمان‌های جانبی موضوع پروژه تأسیسات الکتریکی و ابزار دقیق – طراحی، تأمین و اجرا – EPC سال انجام ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید

تصفیه‌خانه‌های سلماس، مراغه، سیلوانا، استران

محل اجرای پروژه ارومیه، سلماس، مراغه، سیلوانا، استران کارفرما مهندسین مشاور صدرآب نیرو نظارت مهندسین مشاور صدرآب نیرو موضوع پروژه تأسیسات الکتریکی، طراحی پروسه و ارایه نقشه‌های قدرت و ابزار دقیق سال انجام ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

بیشتر بخوانید
تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱
021-26113782 و 26113825-021 و 26291978-021 و 26291971-021