Horticultural Lights

چراغ های گلخانه ای

گیاهان جهت رشد خود به نور خورشید نیاز دارند، امروزه باتوجه به کمبود نور خورشید در بعضی از فصل ها و یا در برخی از مناطق آب و هوایی، استفاده از نور مصنوعی مناسب برای گیاهان در دوره های مختلف رشد آنها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. ساخت مزرعه های طبقاتی و اشغال فضای بسیار کم سطحی و نیز بهبود کیفیت محصول و یا گیاه از جمله نتایج استفاده از چراغ های گلخانه ای  می باشد. تولید انواع چراغ های گلخانه ای مخصوص گیاهان با طیف نوری FULL SPECTRUM برپایه آخرین تکنولوژی روز دنیا از اهداف واحد تحقیق و توسعه شرکت می باشد.

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719