نور فرا بنفش UVA ، UVB و UVC همه در محدوده طیف UV قرار دارند، به این معنی که طول موج در محدوده ای است که قابل مشاهده نیستند. اما UVV یک نور مرئی  تولید می کند و طولانی ترین طول موج UV را دارد که در فرآیندهای عمومی پخت با  UV استفاده می شود (ادامه)

اشعه UVC برای ضد عفونی و استرلیزه کردن مناسب است زیرا از تکثیر سلولی باکتریها، ویروس ها و قارچ ها جلوگیری  می کند. نور فرابنفس نوع C به دلیل اینکه ، توسط DNA میکروارگانیسم ها جذب می شود، اثر ضد عفونی کنندگی زیادی دارد و روند تولید مثل آنها را غیرفعال می کند. (ادامه)

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719