مدیریت : آیدین وحیدنیا

تلفن تماس : ۰۹۱۴۱۴۹۸۸۲۶

آدرس :

وبسایت :

ایمیل : avad.info@gmail.com

مدیریت : حجت عباس زاده

تلفن تماس : ۰۴۴۳۲۲۴۴۲۴۳

آدرس : ارومیه- فلکه خیام-مجتمع آذربایجان-طبقه سوم واحد ۱۹

وبسایت : www.karistasaz.ir

ایمیل : avad.info@gmail.com

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱
021-26113782 و 26113825-021 و 26291978-021 و 26291971-021