Horticulture Lights

چراغ های مخصوص رشد گیاه

گیاهان جهت رشد خود به نور خورشید نیاز دارند، امروزه باتوجه به کمبود نور خورشید در بعضی از فصل ها و یا در برخی از مناطق آب و هوایی، استفاده از نور مصنوعی مناسب برای گیاهان در دوره های مختلف رشد آنها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. ساخت مزرعه های طبقاتی و اشغال فضای بسیار کم سطحی و نیز بهبود کیفیت محصول و یا گیاه از جمله نتایج استفاده از چراغ های گلخانه ای  می باشد. تولید انواع چراغ های گلخانه ای مخصوص گیاهان با طیف نوری مهندسی شده ( مخصوص گیاه مرود نظر) برپایه آخرین تکنولوژی روز دنیا از اهداف واحد تحقیق و توسعه شرکت می باشد.

چراغ کشت عمودی

آرپات تیوب

چراغ آرپات پروژکتوری

آرپات پروژکتوری

چراغ آرپات

آرپات 

چراغ اکین

اکین

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719