نور گلخانه

تعامل نور با آب، خاک و هوا

خلاصه مطلب با مطالعه این مقاله خواهید فهمید: ♦ چرا آسمان به رنگ آبی دیده می شود. ♦ چرا در غروب و طلوع آفتاب، آسمان به رنگ قرمز و نارنجی دیده می شود. ♦ چرا سطح دریاها آبی دیده می شود. ♦ چرا در بخش های عمیق دریاها و اقیانوس ها همه چیز آبی و

بیشتر بخوانید
تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-92002920