رنگ نور کلوین چیست؟

دمای رنگ عددی است که برحسب کلوین بیان می شود و به نوعی بیان‌کننده رنگ نور خروجی می باشد. هرچه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیک‌تر است و هر چه این عدد کوچک‌تر باشد رنگ نور به محدوده رنگهای گرم (نظیر رنگ نور ناشی از لامپهای التهابی) نزدیکتر است. به‌عنوان مثال وقتی گفته می شود دمای رنگ یک لامپ فلورسنت ۴۰۰۰ کلوین است به این معنی است که اگر جسم سیاه را تا ۴۰۰۰ کلوین گرم کنیم، نوری به رنگ لامپ فلورسنت منتشر می کند. جسم سیاه عنصری است که هیچ نوری منعکس نمی کند و کل نوری که به آن تابیده می شود را جذب می نماید. با حرارت دادن به جسم سیاه ابتدا نوری متمایل به رنگهای قرمز منتشر شده و با افزایش دما، رنگ نور به محدوده رنگ سفید و سپس آبی نزدیکتر می شود.

از آنجا که مفهوم دمای رنگ ممکن است برای بسیاری از کاربران، شناخته شده و ملموس نباشد، طبق استاندارد، برای بیان دمای رنگ، اصطلاحاتی توسط شرکت‌های سازنده لامپ متداول شده است که بر روی لامپ درج می شود. این اصطلاحات عبارتند از:

 

اصطلاح
دمای رنگ
Daylight ۶۵۰۰-۵۴۰۰ کلوین
Cool White ۴۰۰۰ کلوین
White ۳۵۰۰ کلوین
White Warm ۳۰۰۰ کلوین
(Internal) رنگ نور لامپ رشته ­ای ۲۷۰۰ کلوین

 

رنگ نور مناسب در هر محیط، متناسب با کاربرد آن انتخاب می­شود. در اغلب استانداردهای روشنایی، رنگ نور مناسب در هر محیط نیز درج می ­گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719